Im Anunn E - Oragir - 31.07.2012

Im Anunn E - FINAL - 29.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 26.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 24.07.2012

Im Amunn e - Final Gala Concert 22.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 19.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 18.07.2012

Im Anunn E - Wild Card Show - 15.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 12.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 10.07.2012

Im Anunn E -3-rd Kisaezrapakich Pul - 08.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 05.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 03.07.2012

Im Anunn E -2-rd Kisaezrapakich Pul - 01.07.2012

Im Anunn E - Oragir - 28.06.2012

Im Anunn E - Oragir - 26.06.2012

Im Anunn E - Episode 4 - 24.06.2012

Im Anunn E - Oragir - 21.06.2012