Hayastani champeqov - Musa ler - 23.09.2014

Otar champeqi vra - 10 tari eterum-2

Otar amayi champeqi vra - 10 tari eterum-1

Hayastani champeqov - Tangaranayin gisherner

Otar Champeqin - Hrom 1

Hayastani champeqov - Eghegnadzor

Otar Champeqin - Florencia

Otar Champeqin - Litva

Otar Champeqin - 04.07.2014

Otar Champeqin - Neapol

Otar Champeqin - Litva 2

Hayastani champeqov - Hushardzanner - 12.06.2014

Hayastani champeqov - 13.05.2014

Otar Champeqin - 25.04.2014

Otar Champeqin - Odessa

Otar Champeqin - Siria

Hayastani champeqov - Tatev - 01.04.2014

Otar Champeqin - Qesab