Mor Xostume - Episode 1 - 7.01.2019

Chorrord Hark - Episode 5 - 10.09.2018

Chorrord Hark - Episode 6 - 11.09.2018

Chorrord Hark - Episode 4 - 06.09.2018

Chorrord Hark - Episode 3 - 05.09.2018

Chorrord Hark - Episode 2 - 04.09.2018

Chorrord Hark - Episode 1 - 03.09.2018

Ushacac Ser - Episode 2 - 07.06.2018

Ushacac Ser - Episode 1 - 04.06.2018

Երջանիկ եմ, որ թոռնիկներս իրենց ապագան մեր երկրում են տեսնում. Սոֆի Դևոյան

kisabac lusamutner - 05.09.2017

kisabac lusamutner - 04.09.2017

kisabac lusamutner - 25.07.2017

kisabac lusamutner - 24.07.2017

kisabac lusamutner - 21.07.2017

kisabac lusamutner - 20.07.2017

kisabac lusamutner - 19.07.2017

kisabac lusamutner - 18.07.2017