Hreshneri Gayl - Episode 37

Loading Player ...
Comments
amazo
21 January 2016 05:06
Գոռ, ասինք լավ կինո ես նկարում, բայց չասինք 3 օրը մեկ ցույց տաս։ Նադաել արիր, քեզ լավ տղու տեղ ես դրե, գողերի հետ ես տալի առնում։ Ամոթա, փող չունես, Սերժից տալիք արա։
+2