Anban Hurin

Angleren Manukneri Hamar

Hamashxarhayin Patmutyun - Babelon

Sovorum enq nkarel - Robert Sahakyanci Fiilme

Yesel em Hay - Haykakan Multfilm

babelon - Robert Sahakyanci Film@

Haykakan Mulfilm - Chanaparh Depi Tun

Vec Heqiat - Robert Sahakyanci Fiilme

HH Yntutyunner 2012 - Multfilm

Haykakan Mult - Shakar

Haykakan Mult - Hisus@ haya

Ruseren Aybbenaran Poqreri Hamar - Robert Sahakyanci Fiilme

Qo Arajin Kendaninere - Robert Sahakyanci Filme

Gituniki Hanragitaran - mas 2

Kikos

Gituniki Hanragitaran - mas 1

Sasunci Davit | Sasna Crer

Harbac haver@ / drunk hens